Isännöinti

Asunto-osakeyhtiössä hallituksen tärkein tehtävä on hankkia taloyhtiölle sopiva toimitusjohtaja eli isännöitsijä.
Isännöintipalvelua hankittaessa on määriteltävä tarpeet: millaista johtamista eli isännöintiä taloyhtiö tarvitsee. Vastavalmistuneessa taloyhtiössä tarpeet voivat olla kovin erilaiset kuin iäkkäässä taloyhtiössä, samoin pieni taloyhtiö tarvitsee erilaisia palveluita kuin suuri. Palvelutarpeiden määrittelyn jälkeen taloyhtiön hallitus ottaa yhteyttä isännöintitoimistoihin tarjouspyynnön tai neuvotteluiden merkeissä. Isännöintipalvelua hankittaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota palvelun laatuun.
Koska isännöintipalvelu perustuu luottamukseen isännöitsijän ja hallituksen välillä, on tärkeää sopia avoimesti palvelun laajuudesta, laadusta ja toimintatavoista. Isännöinti vaatii monipuolista osaamista ja isännöitsijällä onkin oltava sopiva koulutus ja kokemus. Isännöitsijän täytyy myös jatkuvasti ylläpitää ammattitaitoaan lainsäädännön ja muiden vaatimusten muuttuessa yhä kiihtyvällä tahdilla.